Política de Privacitat

Informació bàsica sobre la protecció de dades
Responsable: Taelus SL
Finalitat: L’atenció de sol·licituds de diversa índole per part de l’usuari.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: Altres empreses del grup. Encarregats de Tractament dins o fora de la UE.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: tvsabadell-valles.cat

Informació addicional
La present Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’usuari a través del lloc web (en endavant, la “Web”) que Taelus SL posa a disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des de la web.

L’usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Taelus SL per als fins assenyalats.

La Web pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook, Twitter YouTube o Instagram. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que es recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

La Web pot allotjar blogs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals Taelus SL no té cap control.

A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’usuari, Taelus SL podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’usuari, en aquells casos en què la configuració de l’usuari a l’efecte així ho permeti.

A efectes de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de manera anónima o agregada, Taelus SL podrà registrar l’adreça IP (número d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). Aquesta informació podrà ser també utilitzada amb finalitats analítiques de rendiment web.

1. Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari?
Identitat: Taelus SL, CIF número B-60711843
Direcció postal: Plaça Granados, 1 – Sabadell
Telèfon: 93 655 99 55
Correu electrònic: info@tvsabadell-valles.cat

2. Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’usuari?
Taelus SL tracta la informació facilitada per l’usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d’aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

a. Consultes i sol·licituds de propostes, (RFP) remeses a través del formulari de contacte habilitat a l’efecte.
b. Currículums remesos a través del web.
c. La participació en blogs, mitjançant comentaris.
d. Les comunicacions a través de la Línia Ètica o Whistle-blowing Hotline o enquestes.
e. Comunicacions electròniques de naturalesa informativa, d’acord amb els seus interessos.

Taelus SL podrà elaborar un perfil comercial, amb base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades amb base a aquest perfil.

En el cas que l’usuari es registri a la web a través del login social, Taelus SL únicament accedirà a les dades personals de l’usuari per als quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social de què es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. Taelus SL no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que facin de la informació de l’usuari.

2.1. Informació sobre el tractament de dades per a enviament de comunicacions des de Taelus SL
Les dades empleades, o facilitades, en les comunicacions informatives i/o promocionals són tractades per Taelus SL per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments i professionals de Taelus SL o del seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant les tecnologies a l’efecte; i l’elaboració de perfils amb finalitats comercials.

El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a l’efecte.

El criteri de conservació de les dades tindrà base a la manifestació contrària al tractament per part seva. En tot cas, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic info@canaltaronja.cat.

3. Per quant de temps conservarem les dades personals de l’usuari?
Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’usuari o mentre no es sol·liciti la seva supressió per l’usuari. En el cas concret de currículum les dades seran conservades per un període màxim de tres anys, excepte indicació en contrari per part de l’interessat.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’usuari?
La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’usuari.

5. A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’usuari?
En aquells casos en què l’usuari sol·liciti, a través del web, propostes de serveis o es remetin currículums, les seves dades seran facilitats a aquelles empreses espanyoles afiliades a la xarxa Taelus SL.

En aquells casos en què la sol·licitud de l’usuari així ho justifiqui les dades identificatives es poden facilitar a altres entitats afiliades a la xarxa Taelus SL, incloses aquelles situades fora de l’Espai Econòmic Europeu, als efectes d’atendre la sol·licitud vinculada al país de destinació.

Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles als Taelus SL.

6. Quins són els drets de l’usuari quan ens facilita les seves dades personals?
L’usuari té dret a obtenir confirmació sobre si Taelus SL tracta dades personals que el concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Taelus SL cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos i per a això dirigir una comunicació mitjançant correu postal a: Taelus SL, Plaça Granados, 1 de sabadell 08201, o correu electrònic a: info@tvsabadell-valles.cat amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.

Advertisement

Saluda a les xarxes

Digues hola a les nostres xarxes socials i o comparteix les notícies que vulguis.

Troba-ho per seccions

Follow Me

Follow Me

Advertisement

Advertisement

Advertisement